INFORMACJA

Szanowni Państwo,
Wszystkie nasze działania realizowane będą z zachowaniem wszystkich wymogów i obostrzeń, po obu stornach, wynikających z obowiązujących przepisów prawa (zalecane minimalne odległości, dopuszczalne ilości osób, konieczność zasłonięcia ust i nosa etc.).

WORD Płock zapewni Państwu dostęp do środków dezynfekujących, przy wejściu do budynku oraz sal wykładowych, ale będziemy też wymagali spełnienia przez Państwa nałożonych przepisami wymogów.

Zalecenia dla klientów WORD