Szanowni Państwo,

informujemy, że od dnia 31 października 2022 roku, działając w oparciu o § 17 ust. 1 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów  dokumentów  stosowanych w tych sprawach (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206), z uwagi na zbliżający się okres zimowy uniemożliwiający bezpieczne prowadzenie egzaminów, WORD w Płocku zawiesza do odwołania realizację egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM.

Egzaminowanie w ww. kategoriach zostanie wznowione z chwilą ustania przyczyn zawieszenia egzaminów.

Egzaminy teoretyczne na ww. kategorie odbywają się normalnie.