O ośrodku
  Strona główna
  Kontakt
  Aktualności
  Organizacja Ośrodka
  Prawo
  RODO
  Galeria
Egzaminy
  Zapis na egzamin
  Opłaty egzaminacyjne
  Rezygnacja z egzaminu
  Zwrot opłat
  Przesłanie dokumentów
  Statystyki
  Egzamin teoretyczny
  Egzamin praktyczny
  Egzamin pojazdem OSK
  Plac manewrowy
  Pojazdy egzaminacyjne
  Po zdanym egzaminie
  Procedura odwoławcza
  Wzorce pism
Szkolenia
  Rodzaje szkoleń
  Opłaty
  Terminy szkoleń
  Wzorce pism
BRD
  Aktualności BRD
  Kampanie
  Regionalne centrum BRD
  Wzorce pism
Linki
  Linki do stron

Strona główna WORD BIP
Szukaj
 
 

 Kurs reedukacyjny 

Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki
przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii

CEL

Uświadomienie kierowcom m.in.:

 • skutków wypadków drogowych,
 • wpływu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu na funkcje percepcyjne kierującego oraz na podejmowane przez niego decyzje w ruchu drogowym,
 • psychologicznych aspektów kierowania pojazdem i uczestnictwa w ruchu drogowym.

ADRESACI

Kurs reedukacyjny skierowany jest do osób, które kierowały pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu i otrzymały skierowanie/decyzję starosty.

Osoba kierowana na kurs jest obowiązana do:

 • odbycia kursu w terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji administracyjnej o skierowaniu,
 • przedstawienia staroście zaświadczenia o ukończeniu kursu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu.

WARUNKI UCZESTNICTWA I ZAPIS NA KURS

Chcąc uczestniczyć w kursie należy:

 • dostarczyć skierowanie/decyzję starosty,
 • dokonać opłaty za szkolenie, dostarczyć dowód wpłaty,
 • wypełnić i złożyć kartę zgłoszeniową,
 • posiadać ważny dokument tożsamości.

Kurs reedukacyjny prowadzony jest w formie wykładów odbywających się w 2 dni po 8 godzin, w grupach liczących nie więcej niż 15 uczestników  według programu określonego w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 stycznia 2019r.  (Dz. U. z 2019r. poz. 140).

Obecność na wszystkich zajęciach jest obowiązkowa i stanowi podstawę do wydania zaświadczenia o odbyciu kursu.

Wniosek na kurs reedukacyjny



Regulamin kursu reedukacyjnego

Uwaga! Zapisu na szkolenie dokonuje się według kolejności zgłoszeń.

ZAPISU MOŻNA DOKONAĆ

Osobiście lub przez osobę upoważnioną w:

 • biurze WORD, ul. Otolińska 25
 • faksem na numer:   24 267-53-80
 • e-mailem na adres: szkolenia@wordplock.pl

OPŁATY

Koszt kursu 400 zł

Opłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy: 82 1020 1592 0000 2202 0317 5445

Tytuł przelewu musi zawierać: imię i nazwisko uczestnika szkolenia, PESEL, nazwę szkolenia.

MIEJSCE

Zajęcia odbywają się w WORD w Płocku ul. Otolińska 25

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 5 stycznia 2011r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2018r. 1990),
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 09 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii oraz szczegółowych warunków i trybu kierowania na badania lekarskie lub badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu (Dz. U. z 2019r. poz. 140).

<< powrót do strony Rodzaje szkoleń



 Copyright 2003 - 2019 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerzeRozumiem