O ośrodku
  Strona główna
  RODO
  Aktualności
  Organizacja Ośrodka
  Galeria
  Telefony, adresy ...
  Prawo
Egzaminy
  Zapisy
  Plac manewrowy
  Pojazdy
  Opłaty
  Zdawalność
  Skargi
  Wzorce pism
Szkolenia
  Rodzaje szkoleń
  Opłaty
  Terminy szkoleń
  Wzorce pism
  
BRD
  Kampanie
  Regionalne centrum BRD
  Wzorce pism
Linki
  Linki do stron

Strona główna WORD BIP
Szukaj
 
 

 Kurs dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego 

<< powrót do strony Rodzaje szkoleń

INFORMACJE DLA POTRZEB SZKOLENIA KIEROWCÓW NARUSZAJĄCYCH PRZEPISY RUCHU DROGOWEGO

 1. Szczegółowe wiadomości zawarte są w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dziennik Ustaw nr 236 poz. 1998, z 2002 roku w sprawie postępowania z kierowcami naruszającymi przepisy ruchu drogowego),

 2. szkolenia w WORD Płock obejmują następującą tematykę:


Lp.
Temat
Czas
Metoda
Środki dydaktyczne
Prowadzący szkolenie
1
Przyczyny wypadków drogowych na tle poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce
2 * 45 min
Pogadanka
Film
Policjant ruchu drogowego
2
Prawne i społeczne skutki wypadków drogowych
45 min
Pogadanka
Film
Policjant ruchu drogowego
3
Psychologiczne aspekty zachowania się kierującego pojazdem w ruchu drogowym
3 * 45 min
Pogadanka
Film
Psycholog
 1. Miejsce prowadzenia zajęć: WORD Płock, ul. Otolińska 25 – parter, sala wykładowa za garażem. Ponieważ nie ma takiej potrzeby – wcześniejszych zapisów na szkolenia nie prowadzimy. Wystarczy przyjść na szkolenie w wybranym przez siebie dniu, o którym mowa w punkcie 2.

 2. Bezwzględnie konieczne do spełnienia warunki uczestnictwa w szkoleniu oraz jego zaliczenia:

  1. na dzień szkolenia liczba już posiadanych punktów karnych (tych wpisanych ostatecznie i tymczasowo) nie może być mniejsza od sześciu i nie może być większa jak dwadzieścia cztery. Informację w zakresie już posiadanych punktów karnych można uzyskać w komendzie policji,

  2. najpóźniej w dniu szkolenia należy złożyć prawidłowo wypełniony wniosek o szkolenie wraz z podpiętym do niego dowodem wpłaty. Druk wniosku do pobrania z ostatniej strony niniejszych informacji. Dokumenty te można złożyć w okienku w biurze obsługi klienta, lub bezpośrednio do rąk prowadzącego zajęcia. Wpłaty można dokonać w dowolny, określony odrębnymi przepisami sposób. Wpłaty można dokonać również w naszym punkcie kasowym ESTYMA, który jest czynny w godzinach 8.00 - 14.45,

  3. Uczestniczyć w zajęciach. Uczestnictwo w zajęciach należy udokumentować własnoręcznym podpisem na liście obecności.

 3. Po szkoleniu, WORD w Płocku:

  1. sprawdza prawidłowość wypełnionego wniosku. Wniosek wypełniony nieprawidłowo pozostanie bez rozpatrzenia nawet wtedy, gdy osoba w nim wymieniona uczestniczyła w szkoleniu. Zaświadczenie o ukończonym szkoleniu nie zostanie wystawione,

  2. jeżeli wniosek o szkolenie został wypełniony prawidłowo, dołączony został do niego dowód wpłaty 300,00 złotych oraz zostanie stwierdzony podpis na liście obecności – wówczas zostanie wystawione zaświadczenie o ukończonym szkoleniu

Zaświadczenie jest wystawiane w dwóch egzemplarzach. Oryginał zaświadczenia, listem zwykłym wysyłany jest do osoby szkolonej. Kopia zaświadczenia, listem poleconym wysyłana jest do właściwego ze względu na siedzibę organu wydającego prawo jazdy – Komendanta Wojewódzkiego Policji. Na podstawie tej kopii, o której mowa wyżej – Komendant Wojewódzki Policji wykreśla z ewidencji osoby szkolonej 6 punktów karnych, począwszy od tych, które osoba zainteresowana uzyskała najwcześniej. W szkoleniu można uczestniczyć tylko raz na sześć miesięcy. Jak ustalić termin następnego szkolenia?. Na przykład, szkolenie odbyło się 20 sierpnia 2012 roku. Możliwy najwcześniejszy termin kolejnego szkolenia to 21 lutego 2013 roku.

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku, zastrzega sobie prawo do zmian podanej wyżej treści, o ile wystąpią okoliczności, które taką zmianę, by uzasadniały. Taką okolicznością będą na pewno zmiany w przepisach obowiązującego prawa.

<< powrót do strony Rodzaje szkoleń Copyright 2003 - 2019 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerzeRozumiem