O ośrodku
  Strona główna
  Kontakt
  Aktualności
  Organizacja Ośrodka
  Prawo
  RODO
  Galeria
Egzaminy
  Zapis na egzamin
  Opłaty egzaminacyjne
  Rezygnacja z egzaminu
  Zwrot opłat
  Przesłanie dokumentów
  Statystyki
  Egzamin teoretyczny
  Egzamin praktyczny
  Egzamin pojazdem OSK
  Plac manewrowy
  Pojazdy egzaminacyjne
  Po zdanym egzaminie
  Procedura odwoławcza
  Wzorce pism
Szkolenia
  Rodzaje szkoleń
  Opłaty
  Terminy szkoleń
  Wzorce pism
BRD
  Aktualności BRD
  Kampanie
  Regionalne centrum BRD
  Wzorce pism
Linki
  Linki do stron

Strona główna WORD BIP
Szukaj
 
 

 Egzamin pojazdem OSK 

Zgodnie z ustawą o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011r. (Dz. U. z 2019r.  poz. 341) praktyczna część egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B lub B+E na wniosek i koszt osoby egzaminowanej może być prowadzona pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, który prowadził szkolenie tej osoby.

Możliwość użycia pojazdu OSK na egzaminie państwowym uzależniona jest od spełnienia określonych warunków:

1. Osoba zapisując się na egzamin praktyczny, chcąca zdawać na pojeździe OSK składa:
a) wniosek o przeprowadzenie części praktycznej egzaminu państwowego pojazdem OSK


Wniosek o przeprowadzenie egzaminu praktycznego pojazdem OSK


b) Oświadczenie OSK o wyrażeniu zgody na udział pojazdu OSK w części praktycznej egzaminu państwowego


Oświadczenie OSK o wyrażeniu zgody na udział pojazdu OSK w części praktycznej egzaminuc) potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię lub wydruk wypełnionej karty przeprowadzonych zajęć z części praktycznej szkolenia, o której mowa w § 6 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 4 marca 2016 r. w sprawie szkolenia osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, instruktorów i wykładowców (Dz. U. z 2018 r. poz. 1885), jeżeli egzamin ma być przeprowadzany pojazdem ośrodka szkolenia kierowców, w którym było przeprowadzone szkolenie uzupełniające.

2. OSK, który złożył oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1, może odmówić udostępnienia pojazdu oraz zawiadomić o tej odmowie osobę egzaminowaną i Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego nie później niż 5 dni przed wyznaczonym terminem egzaminu.


Wniosek o odmowie udostępnienia pojazdu przez OSK


3. Jeżeli OSK, którego pojazdem miała być przeprowadzona praktyczna część egzaminu państwowego, nie udostępnił tego pojazdu w wyznaczonym terminie i nie zawiadomił o odmowie udostępnienia pojazdu w terminie, o którym mowa w pkt. 2, dodatkowy koszt przeprowadzenia tej części egzaminu pojazdem Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego jest pokrywany przez Ośrodek Szkolenia Kierowców.

4. Pojazd OSK wykorzystywany do prowadzenia części praktycznej egzaminu państwowego powinien spełniać wymogi art. 24 ustawy o kierujących pojazdami oraz posiadać niezbędne wyposażenie obowiązujące dla pojazdu egzaminacyjnego.

5. Przebieg praktycznej części egzaminu państwowego w zakresie uprawnień prawa jazdy kat. B jest rejestrowany za pomocą urządzenia technicznego służącego do zapisu obrazu i dźwięku
art. 54 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami, spełniającego warunki zawarte w art. 54a ust. 2 i 3 ustawy o kierujących pojazdami. Urządzenie rejestrujące powinno spełniać wymogi zawarte w art. 7 ust. 1 rozporządzenia w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 ze zm.)

6. Przepisu zawartego w pkt. 5 nie stosuje się, jeżeli egzamin jest przeprowadzany pojazdem:
- osoby niepełnosprawnej wymagającej przystosowania pojazdu do rodzaju schorzenia,
- bez pedału sprzęgła, jeżeli nie jest to pojazd będący w dyspozycji ośrodka egzaminowania.

7. Pojazd winien być podstawiony na wyznaczone miejsce w WORD w Płocku na 30 minut przed wyznaczonym egzaminem. Copyright 2003 - 2019 Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku. Wszelkie prawa zastrzeżone.


Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerzeRozumiem