Szanowni Państwo,

Na podstawie Uchwały Nr 34/23 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 lutego 2023r. w sprawie wysokości opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 9 marca 2023r. poz.3051)

od dnia 01 kwietnia 2023r.

Dla województwa mazowieckiego ulegają zmianie opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego wymaganego do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii.

Szczegółowy cennik w zakładce: Opłaty egzaminacyjne