Aktualności BRD

Płocki WORD wspiera bezpieczeństwo nieletnich rowerzystów.

 

 

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku wspólnie z Komendą Miejską Policji objął honorowy patronat nad kampanią społeczną w zakresie bezpieczeństwa „KodeksRowerowy”, organizowaną przez PKN ORLEN. W ramach projektu nagrodzeni zostaną uczniowie płockich szkół, którzy przedstawią autorskie hasła dotyczące bezpiecznej jazdy na rowerze w mieście. Pomysły można zgłaszać na stronie www.kodeksrowerowy.pl do końca października. Pula nagród obejmuje vouchery na rowery i sprzęt sportowy o łącznej wartości ponad 10 000 zł.

Udział w konkursie mogą wziąć uczniowie płockich podstawówek z klas od 6 do 8 oraz nieletni uczniowie szkół ponadpodstawowych klas od 1 do 3. Wystarczy zgłosić dziesięć najważniejszych dla każdego uczestnika haseł dotyczących bezpiecznej jazdy na rowerze, za pośrednictwem strony www.kodeksrowerowy.pl

– Bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego jest priorytetem, dlatego aktywnie angażujemy się w projekty, które promują tego typu zachowania. Tym razem chcemy nagrodzić młodzież w grupie wiekowej, która jest bardzo aktywna w okresie wakacji, za pomysły na bezpieczną jazdę rowerem. Liczymy, że nasz projekt, który łączy edukację z zabawą, przyczyni się do podniesienia poziomu bezpieczeństwa dla wielu użytkowników ruchu drogowego – powiedziała Agata Górnicka dyrektor Biura Relacji z Otoczeniem w PKN ORLEN.

Zdaniem Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego z Płocka Pana Wojciecha Krzewskiego, mając świadomość zagrożeń, na które narażeni są młodzi uczestnicy dróg, należy dołożyć wszelkich starań, aby czuli się oni bezpieczniej, a co najważniejsze, aby ograniczyć liczbę drogowych zdarzeń.

– Stanowczo za dużo mamy wypadków na drogach, których sprawcami często bywają również osoby nieletnie, jeżdżące na rowerze. Zatem aby to zmienić musimy wychowywać kolejne pokolenia tak, by były świadome zagrożeń i reguł komunikacyjnych, które stanowią podstawę tzw. kultury drogowej. To zadanie nie na rok czy dwa, ale na dziesiątki lat. Nie możemy jednak bać się takiego wyzwania – podkreśla Wojciech Krzewski, Dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego Płock.

W opinii policji, dzieci są jedną z najbardziej zagrożonych grup uczestników ruchu drogowego dlatego też ze szczególną uwagą należy się o nie troszczyć.

– Dbanie o bezpieczeństwo najmłodszych jest naszym priorytetem i wymaga systematycznych działań nie tylko kontrolnych, ale i również edukacyjnych. Każde działanie propagujące prawidłowe zachowania na drodze jest niezmiernie ważne dla ich edukacji, a przede wszystkim bezpieczeństwa. Kreatywne tworzenie haseł w ramach konkursu stworzy zapewne swoistego rodzaju katalogu bezpiecznych zachowań dla miłośników jazdy jednośladem – powiedział na temat akcji Komendant Miejski Policji w Płocku mł. insp. Mariusz Kryszkowski.

Zgłoszenia do konkursu „Kodeks rowerowy” realizowanego przez PKN ORLEN, dokonuje opiekun, którym może być nauczyciel lub rodzic. Zespół musi się składać z co najmniej dwóch, ale nie więcej niż trzech uczniów. Uczestnicy będący członkami jednego Zespołu muszą być uczniami tej samej szkoły, ale mogą być z różnych klas, które obejmuje regulamin konkursowy. Nagrodami dla zwycięzców są vouchery, które umożliwiają ich wymianę rower lub sprzęt sportowy w wybranych sklepach.

Laureatami zostaną uczestnicy trzech zespołów, którzy wzięli udział w konkursie zgodnie z regulaminem oraz których hasła wybierze komisja konkursowa. Zadaniem komisji będzie ocena, który zestaw 10 haseł zgłoszony przez dany zespół jest najbardziej wartościowy dla użytkowników ruchu drogowego, szczególnie rowerzystów.

Przy ocenie zgłaszanych haseł będą brane pod uwagę m.in. takie kryteria jak zgodność z prawem, użyteczność w kontekście zastosowania w praktyce, a także całokształt zgłaszanych haseł z punktu widzenia ich emocjonalnego wydźwięku, układu, pomysłu, ujęcia problemu drogowego oraz przesłania. Istotna będzie również zgodność haseł z ogólnie przyjętymi normami obyczajowymi i wymogami wskazanymi w regulaminie dostępnym na stronie tytułowej konkursu.

W dniu 07 października 2019 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku wspólnie z KMP w Żyrardowie, OSP w Żyrardowie uczestniczył w kampanii organizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego „Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej nr 7 w Żyrardowie. W akcji wzięło udział 341 dzieci. Uczniowie uczestniczyli w czterech panelach o bezpieczeństwie. Ponadto podkreślono, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które powinien posiadać każdy uczeń.

Jeden z paneli prowadzony był przez WORD w Płocku. Dzieci i młodzież z klas IV-VIII miały do pokonania rowerowy tor przeszkód. Zanim wsiadły na rowery musiały prawidłowo założyć kaski, a także ubrać się w odblaskowe kamizelki

Bezpieczeństwo uczniów jest priorytetem kampanii. Dzieci w wieku szkolnym potrzebują jednoznacznych informacji i norm, które pozwolą im bezpiecznie poruszać się po świecie i dlatego bardzo ważne jest uwrażliwienie ich na zagrożenia dla zdrowia i życia, jakie mogą pojawić się podczas poruszania się w ruchu drogowym.

Każdy z uczniów biorący udział w akcji otrzymał element odblaskowy.

W dniu 29 maja 2019 r. WORD w Płocku wraz z KPP w Żyrardowie i PSP w Żyrardowie uczestniczył w kampanii społecznej “Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Impreza odbyła się w Zespole Szkolno- Przedszkolnym w Szkole Podstawowej im. A. Kamińskiego w Guzowie. Do udziału zostali również zaproszeni uczniowie Szkoły Podstawowej im. Prof. Z. Religi w Miedniewicach. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w trzech panelach promujących bezpieczeństwo. Jeden z paneli prowadzony był przez WORD w Płocku. Dzieci i młodzież z klas IV-VIII musiały pokonać rowerowy tor przeszkód.

Ponadto podkreślono, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dlatego też, każdy z uczestników otrzymał zestaw takich elementów odblaskowych.

W dniu 20 maja 2019 r. WORD w Płocku wraz z KMP w Sochaczewie i PSP w Sochaczewie uczestniczył w kampanii społecznej “Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny” zorganizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Impreza odbyła się w Szkole Podstawowej nr 7 w Sochaczewie. Wszyscy uczestnicy wzięli udział w trzech panelach promujących bezpieczeństwo. Jeden z paneli prowadzony był przez WORD w Płocku. Dzieci i młodzież z klas IV-VIII musiały pokonać rowerowy tor przeszkód.

Ponadto podkreślono, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe. Dlatego też, każdy z uczestników otrzymał zestaw takich elementów odblaskowych.

W dniu 13 maja 2019 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku wspólnie z KMP w Płocku, Zespołem Ratownictwa Medycznego w Płocku uczestniczył w kampanii organizowanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego “Jesteś widoczny, jesteś bezpieczny”.

Spotkanie odbyło się w Szkole Podstawowej w Słubicach, powiat płocki. W akcji wzięło udział 179 dzieci. Uczniowie uczestniczyli w trzech panelach o bezpieczeństwie. Ponadto podkreślono, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, które powinien posiadać każdy uczeń.

Jeden z paneli prowadzony był przez WORD w Płocku. Dzieci i młodzież z klas IV-VIII musiały pokonać rowerowy tor przeszkód. Zanim wsiadły na rowery musiały prawidłowo założyć kaski, a także ubrać się w odblaskowe kamizelki. Okazało się, że choć wiele uczniów szkoły dojeżdża na lekcje na rowerze, to nie wszyscy mają odpowiednio przygotowane jednoślady. Brakuje im m.in. lampek przednich czy tylnych. Niewiele dzieci jeździ na rowerze w kaskach czy kamizelkach.

Bezpieczeństwo uczniów jest priorytetem kampanii. Dzieci w wieku szkolnym potrzebują jednoznacznych informacji i norm, które pozwolą im bezpiecznie poruszać się po świecie i dlatego bardzo ważne jest uwrażliwienie ich na zagrożenia dla zdrowia i życia, jakie mogą pojawić się podczas poruszania się w ruchu drogowym.

Każdy z uczniów biorący udział w akcji otrzymał element odblaskowy.

W dniu 09 maja 2019 r. w siedzibie WORD w Płocku odbyło się specjalistyczne szkolenie z zakresu ruchu drogowego dla nauczycieli szkół podstawowych sprawdzających niezbędne umiejętności osób ubiegających się o kartę rowerową.

W szkoleniu wzięło udział 30 nauczycieli szkół podstawowych powiatu płockiego, sierpeckiego, gostynińskiego, kutnowskiego, sochaczewskiego i m. Płocka.

Nauczyciele biorący udział w szkoleniu zostali zapoznani z przepisami dotyczącymi prowadzenia zajęć z wychowania komunikacyjnego. Omówiono również procedury uzyskiwania i wydawania karty rowerowej. W trakcie prezentacji multimedialnej ukazującej konkretne przykłady i rozwiązania przedstawiono szczegółowe przepisy i zasady ruchu drogowego dotyczące rowerzystów poruszających się po drogach.  W szkoleniu przypomniano również programy nauczania, przepisy, system wychowania komunikacyjnego i aspekty psychologiczne w nauczaniu zasad ruchu drogowego uczniów w różnym wieku.

Podkreślono również rolę edukacyjną turniejów i konkursów BRD oraz hierarchię w stosowaniu przepisów ruchu drogowego przez pieszych i rowerzystów.

W dniu 07 maja 2019 r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku, Samorząd Województwa Mazowieckiego oraz Płocka Policja wzięli udział w spotkaniu na egzaminie dla ucznów na kartę rowerową zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 5 w Płocku.

Podczas wtorkowego spotkania, dzieci otrzymały również wiele cennych wskazówek, dzięki którym mogą mieć wpływ na poprawę własnego bezpieczeństwa na drogach i ścieżkach rowerowych. Kaski rowerowe chronią naszą głowę podczas upadku na rowerze; natomiast kamizelki odblaskowe sprawiają, że jesteśmy widoczni z dużej odległości. Zachęcamy także rodziców, by przypominali swoim pociechom o zakładaniu kasków i elementów odblaskowych, bo przecież zdrowie i życie dzieci jest najcenniejsze.