Witamy na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku

Terminy szkoleń

WORD PŁOCK

Aktualności

Informacja

Informacja

Szanowni Państwo Informuję, że w związku z nieobecnością egzaminatorów egzaminy praktyczne kat. B,...

czytaj dalej
Punkty karne

Punkty karne

Zapraszamy na szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego redukujące 6 punktów...

czytaj dalej

Organizacja Ośrodka

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku powstał na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym”.

Na podstawie ww. ustawy Wojewoda Płocki na mocy decyzji administracyjnej – Zarządzenie nr 27 z dnia 25.03.1998 r. powołał WORD w Płocku.

Z dniem pierwszego stycznia 1999r. w związku z reformą ustrojową państwa, Samorząd Województwa Mazowieckiego przejął nadzór nad Ośrodkiem, który obecnie jako samorządowa wojewódzka osoba prawna, stanowi integralną część Samorządu Wojewódzkiego.

Ustawa określa zadania Ośrodka, do których należą:

  1. Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
  2. Wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  3. Prowadzenie szkoleń z zakresu transportu drogowego, przewozu materiałów niebezpiecznych oraz innych szkoleń dotyczących ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa.
  4. Prowadzenie działalności gospodarczej, której wyniki przeznaczane będą na cele, o których mowa w punkcie 1 i 2.

WORD Płock współpracuje również z ośrodkami szkolenia kierowców mając na celu podniesienie poziomu i jakości szkolenia kandydatów.

Chcąc by ośrodek mógł poprawnie wykonywać swoje statutowe zadania konieczna jest odpowiednia struktura organizacyjna.

Statystyka zdawalności egzaminów kat.B za lipiec 2022 r.

Płock

Sochaczew

  • Płock egzamin teoretyczny 45.41% 45.41%
  • Płock egzamin praktyczny 40.93% 40.93%
  • Sochaczew egzamin teoretyczny 44.03% 44.03%
  • Sochaczew egzamin praktyczny 53.28% 53.28%

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Sprawdź zasady przetwarzania danych osobowych w naszym Ośrodku