Witamy na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku
Terminy szkoleń
WORD PŁOCK

Aktualności

Punkty karne

Punkty karne

Szanowni Państwo, Zapraszamy na szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego...

czytaj dalej
Kierowanie ruchem

Kierowanie ruchem

Szanowni Państwo, WORD w Płocku organizuje szkolenia w zakresie wykonywania niektórych czynności...

czytaj dalej
Defibrylator AED

Defibrylator AED

Szanowni Państwo z przyjemnością informujemy, że WORD  Płock i o/Sochaczew posiadają dostęp do...

czytaj dalej

Organizacja Ośrodka

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku powstał na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym”.

Na podstawie ww. ustawy Wojewoda Płocki na mocy decyzji administracyjnej – Zarządzenie nr 27 z dnia 25.03.1998 r. powołał WORD w Płocku.

Z dniem pierwszego stycznia 1999r. w związku z reformą ustrojową państwa, Samorząd Województwa Mazowieckiego przejął nadzór nad Ośrodkiem, który obecnie jako samorządowa wojewódzka osoba prawna, stanowi integralną część Samorządu Wojewódzkiego.

Ustawa określa zadania Ośrodka, do których należą:

  1. Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
  2. Wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  3. Prowadzenie szkoleń z zakresu transportu drogowego, przewozu materiałów niebezpiecznych oraz innych szkoleń dotyczących ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa.
  4. Prowadzenie działalności gospodarczej, której wyniki przeznaczane będą na cele, o których mowa w punkcie 1 i 2.

WORD Płock współpracuje również z ośrodkami szkolenia kierowców mając na celu podniesienie poziomu i jakości szkolenia kandydatów.

Chcąc by ośrodek mógł poprawnie wykonywać swoje statutowe zadania konieczna jest odpowiednia struktura organizacyjna.

Statystyka zdawalności egzaminów kat.B za kwiecień 2024r.

Płock

Sochaczew

  • Płock egzamin teoretyczny 49.54% 49.54%
  • Płock egzamin praktyczny 42.30% 42.30%
  • Sochaczew egzamin teoretyczny 46.08% 46.08%
  • Sochaczew egzamin praktyczny 44.46% 44.46%

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Sprawdź zasady przetwarzania danych osobowych w naszym Ośrodku