Witamy na stronie Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Płocku

Terminy szkoleń

WORD PŁOCK

Aktualności

INFORMACJA

INFORMACJA

INFORMACJA Szanowni Państwo, Wszystkie nasze działania realizowane będą z zachowaniem wszystkich...

czytaj dalej
INFORMACJA

INFORMACJA

Szanowni Państwo, WORD Płock posiada do wynajęcia salę szkoleniową oraz powierzchnie do...

czytaj dalej

Organizacja Ośrodka

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Płocku powstał na mocy ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym”.

Na podstawie ww. ustawy Wojewoda Płocki na mocy decyzji administracyjnej – Zarządzenie nr 27 z dnia 25.03.1998 r. powołał WORD w Płocku.

Z dniem pierwszego stycznia 1999r. w związku z reformą ustrojową państwa, Samorząd Województwa Mazowieckiego przejął nadzór nad Ośrodkiem, który obecnie jako samorządowa wojewódzka osoba prawna, stanowi integralną część Samorządu Wojewódzkiego.

Ustawa określa zadania Ośrodka, do których należą:

  1. Organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienie do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami.
  2. Wykonywanie zadań z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego.
  3. Prowadzenie szkoleń z zakresu transportu drogowego, przewozu materiałów niebezpiecznych oraz innych szkoleń dotyczących ruchu drogowego i poprawy bezpieczeństwa.
  4. Prowadzenie działalności gospodarczej, której wyniki przeznaczane będą na cele, o których mowa w punkcie 1 i 2.

WORD Płock współpracuje również z ośrodkami szkolenia kierowców mając na celu podniesienie poziomu i jakości szkolenia kandydatów.

Chcąc by ośrodek mógł poprawnie wykonywać swoje statutowe zadania konieczna jest odpowiednia struktura organizacyjna.

Statystyka zdawalności egzaminów kat.B za wrzesień 2021r.

Płock

Sochaczew

  • Płock egzamin teoretyczny 56.89% 56.89%
  • Płock egzamin praktyczny 39.68% 39.68%
  • Sochaczew egzamin teoretyczny 52.51% 52.51%
  • Sochaczew egzamin praktyczny 52.78% 52.78%

Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych

Sprawdź zasady przetwarzania danych osobowych w naszym Ośrodku

Wielkość czcionki
Kontrast
szkolenie modlin