Opłaty – kursy

Rodzaj szkolenia / kursu Opłata
Szkolenie dla kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego 1000,00zł
Szkolenie dla kierujących ruchem drogowym 300,00zł
Kurs reedukacyjny 500,00zł

Opłat można dokonywać:

  • w punkcie kasowym prowadzonym przez firmę P.C.U. ELTAR w budynku WORD Płock czynnym:poniedziałek – piątek w godzinach 07:30 – 14:45
  • kartą płatniczą podczas zapisu na kurs w biurze obsługi klienta

Opłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy: 82 1020 1592 0000 2202 0317 5445 z dopiskiem jakiego kursu opłata dotyczy, nazwisko i imię uczestnika kursu, PESEL