Plac manewrowy

Tabela zadań egzaminacyjnych na placu manewrowym

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa

SCHEMATY STANOWISK EGZAMINACYJNYCH
STANOWISKA NA PLACU MANEWROWYM

1. Parkowanie prostopadałe

2. Parkowanie równoległe

3. Parkowanie skośne

4. Pas ruchu dla kat. B

5. Pas ruchu dla kat. innych niż B

6. Wzniesienie