Zwrot opłat

W przypadku nadpłaty bądź niewykorzystanej wpłaty za egzamin, przysługuje jej zwrot.
W tym celu należy złożyć wniosek.

  • osobiście w WORD w Płocku,
  • za pośrednictwem poczty,
  • na adres e-mail: wordplock@wordplock.pl
  • faxem: (24) 267-53-80

W przypadku złożenia przez osobę egzaminowaną wniosku o zwrot opłaty, opłatę zwraca się, pomniejszając jej wysokość o koszty zwrotu tej opłaty, nie więcej jednak niż o 10%.
(§1 pkt. 3 Dz. U. z 2013 poz. 476).

Wzór wniosku o zwrot opłaty