Rodzaje szkoleń

Przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy to nie jedyna działalność ośrodka. WORD prowadzi również działalność szkoleniową dla:
B

Punkty karne

 

 

 

B
Szkolenie dla kierujących ruchem drogowym

 

 

B
Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i narkomanii
B
Szkolenie dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego