Rodzaje szkoleń

Przeprowadzanie egzaminów na prawo jazdy to nie jedyna działalność ośrodka. WORD prowadzi również działalność szkoleniową dla:
B

Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego

B
Szkolenie dla kierujących ruchem drogowym
B
Kurs reedukacyjny
B
Szkolenie dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego