Wzorce pism – egzaminy

1. Podanie o zmianę terminu wyznaczonego egzaminu

2. Pełnomocnictwo zapisu kandydata na egzamin przez inną osobę

3. Wzór wniosku o zwrot opłaty

4. Wniosek o przesłanie dokumentów

5. Wniosek o udział instruktora w egzaminie

6. Wniosek o rezygnacje z instruktora w egzaminie

7. Wniosek o przeprowadzenie egzaminu praktycznego pojazdem OSK

8. Oświadczenie OSK o wyrażeniu zgody na udział pojazdu OSK w części praktycznej egzaminu

9. Wniosek o odmowie udostępnienia pojazdu przez OSK