Szkolenie dla kierujących ruchem drogowym

Szkolenie z zakresu kierowania ruchem
ADRESACI
 • pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym
 • osoba działająca w imieniu zarządcy drogi, na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi
 • osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię
 • kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem
  i wysiadaniem dzieci
 • ratownik górski podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej
 • strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku- na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego
 • osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki, konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy
 • strażak niektórych jednostek ochrony przeciwpożarowej – podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej
 • pracownicy nadzoru ruchu komunikacji miejskiej – podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów
 • członek zespołu ratownictwa medycznego – podczas prowadzenia medycznych czynności do czasu przybycia na miejsce zdarzenia innych osób uprawnionych do dawania poleceń i sygnałów uczestnikom ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze.
CEL

Zdobycie uprawnień i przygotowanie do wykonywania zadań związanych z kierowaniem ruchem drogowym w ramach wykonywania obowiązków służbowych.

Uprawnienia ważne są 5 lat

CZAS TRWANIA

8 godzin

OPŁATA

Koszt szkolenia – 300zł

Przy grupie powyżej 15 osób możliwość negocjacji ceny.

TERMINY SZKOLEŃ

8 kwiecień 2024r. godz. 7:30

ZAPIS NA SZKOLENIE

szkolenie organizowane jest na podstawie pisemnego zgłoszenia osoby indywidualnej lub listy uczestników przesłanej przez podmiot zamawiający szkolenie,

Karta zgłoszenia na kurs KR

Regulamin KR

 • Opłat należy dokonać przelewem na rachunek bankowy: 82 1020 1592 0000 2202 0317 5445 i dostarczenie do działu szkoleń.
 • na szkolenie uczestnik zobowiązany jest zabrać ze sobą ważny dokument tożsamości.

Zapisu można dokonać osobiście lub przez osobę upoważnioną w:

 • biurze WORD ul. Otolińska 25
 • faksem na numer: 24 267-53-80
 • e-mailem na adres: szkolenia@wordplock.pl

 

Podstawa prawna
 • art. 6 ust. 3a i 3b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku – Prawo o ruchu drogowym
  (Dz. U.  z 2018 roku poz. 1990)
 • obwieszczenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 stycznia 2016 roku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kierowania ruchem drogowym (Dz. U. z 2016 roku poz. 143)