Zapraszamy do zapisu na bezpłatne specjalistyczne szkolenie dla nauczycieli, którzy będą egzaminować dzieci na kartę rowerową.

Więcej informacji na naszej stronie w zakładce – Szkolenie dla nauczycieli wychowania komunikacyjnego

Zgłoszona należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: szkolenia@wordplock.pl

 

 

Wielkość czcionki
Kontrast