Szanowni Państwo,
WORD w Płocku organizuje szkolenia w zakresie wykonywania niektórych czynności na drodze związanych z kierowaniem ruchem drogowym.

Czas trwania szkolenia: 8 godzin
Terminy  szkoleń ustalane są w zależności od wynikających potrzeb.
Istnieje możliwość zorganizowania szkolenia dla grup w siedzibie firmy.

Najbliższy termin:

 

Program szkolenia:

  1. Zakres kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym.
  2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa ruchu drogowego i zagrożenia, jakie niesie charakter pracy na drodze. Rodzaj i znaczenie wykonywanych prac na drodze oraz utrudnienia w ruchu, które się z nimi wiążą.
  3. Możliwości reakcji na zachowania uczestników ruchu drogowego niezgodne z przepisami.
  4. Elementy wyposażenia osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym.
  5. Zasady odpowiedzialności osób kierujących ruchem drogowym w świetle przepisów prawa wykroczeń oraz prawa karnego.
  6. Sposób podawania sygnałów i poleceń w świetle obowiązujących przepisów.
  7. Praktyczne ćwiczenia podawania sygnałów drogowych ze wskazaniem sposobu podawania poleceń kierującym. Zwrócenie szczególnej uwagi na umiejętności oceniania przez słuchaczy prędkości pojazdów oraz możliwości ich bezpiecznego zatrzymania się.
  8. Sprawdzenie stopnia opanowania materiału w formie testu oraz w warunkach symulowanych (rzeczywistych)

Po uzyskaniu pozytywnego wyniku z egzaminu wydawane jest zaświadczenie – ważne przez okres 5 lat.

Więcej informacji – Szkolenie dla kierujących ruchem drogowym

Zapraszamy do kontaktu:
tel. (24) 267-53-86, 606-341-734
e-mail: szkolenia@wordplock.pl